La present pol铆tica de privacitat descriu les formes en la qual recollim la informaci贸, amb quina fi la utilitzem i com la gestionem. La seua privacitat 茅s important per a nosaltres i li atorguem una gran import脿ncia, per aix貌 desitgem expressar el m脿xim comprom铆s amb la protecci贸 de les dades personals dels nostres Usuari/as. Hem implementat les mesures t猫cniques i organitzatives necess脿ries que indica la normativa de protecci贸 de dades per a assegurar la confidencialitat de les seues dades, donant compliment al Reglament General de Protecci贸 de Dades aprovat per la Uni贸 Europea (RGPD) i a la Llei org脿nica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD). No obstant aix貌, no podem assumir cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes inform脿tics, documents electr貌nics o fitxers de l’Usuari/a.

QUI 脡S EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

Ra贸 Social: AJUNTAMENT DE L’OLLERIA (d’ara en avant, l鈥 鈥淎juntament鈥 o el 鈥淩esponsable鈥).
CIF: 聽P4618500E Domicili: CARRER SANT TOM脌S, 2- 46850 – L’OLLERIA- VAL脠NCIA Tel猫fon: 962200601
Email per a comunicacions en mat猫ria de Protecci贸 de dades: dpd@lolleria.org

El responsable es troba assessorat i supervisat pel Delegat de Protecci贸 de dades.

QUINES S脫N LES FINALITATS DEL TRACTAMENT? QUINA 脡S LA LEGITIMACI脫 DEL TRACTAMENT?

Les dades personals dels interessats es tractaran per l鈥橝JUNTAMENT DE L鈥橭LLERIA d’acord amb les seg眉ents finalitats, depenent del moment en el qual s’aporte aquesta informaci贸:

1. A fi de atendre les seues consultes o enviar-li informaci贸 relacionada amb la seua sol路licitud, pot ser necessari que obtinguem informaci贸 per part seua, en tal cas, li sol路licitarem que ens la proporcione volunt脿riament de manera expressa. 脷nicament ha d’enviar-nos les dades dels quals vost茅 茅s titular, o b茅 de tercers, si 茅s el seu representant legal o ha obtingut el seu consentiment inequ铆voc. La base jur铆dica del tractament es correspon amb l’art. 6.1 a) RGPD (consentiment de l’interessat).

2. Creaci贸 del compte com a Usuari/a del lloc web, utilitzant els diferents enlla莽os habilitats pel AJUNTAMENT DE L鈥橭LLERIA sobre aquest tema. Per a aix貌, s’at茅n la base legal contemplada en l’art. 6.1 a) RPGD (consentiment de l’interessat).

3. Per a gestionar la participaci贸 ciutadana a trav茅s del portal per a donar veu als ciutadans. La base jur铆dica del tractament es correspon amb l’article 6.1 e ) RGPD 茅s a dir, el tractament 茅s necessari per al compliment d’una missi贸 realitzada en inter茅s p煤blic o en l’exercici de poders p煤blics conferits al responsable del tractament. En aquest sentit, 茅s aplicable, entre altres, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del R猫gim Local que regula la participaci贸 ciutadana en els seus articles 69 i seg眉ents.

4. En cas que vost茅 ho consenta, el AJUNTAMENT DE L鈥橭LLERIA, li comunicar脿 informaci贸 sobre debats, iniciatives o propostes, aix铆 com informaci贸 sobre activitats municipals d’inter茅s per a la ciutadania. La base jur铆dica del tractament es correspon amb l’art. 6.1 a) RGPD (consentiment de l’interessat), el qual pot ser revocat per l’Usuari/a en qualsevol moment, exercint el seu dret d’acord amb l’indicat en els apartats seg眉ents.

Aix铆 mateix, aquestes dades i la resta que pogueren ser sol路licitats a trav茅s de la web, s’incorporaran a les corresponents activitats de tractament del AJUNTAMENT DE L鈥橭LLERIA i seran tractats amb la finalitat espec铆fica de cada tractament, de conformitat amb la Llei org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci贸 de Dades Personals i garantia dels drets digitals i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecci贸 de dades de car脿cter personal. Per a m茅s informaci贸, pots consultar el Registre d’Activitats de tractament, en aquest enlla莽.

 

QUINS S脫N ELS CRITERIS DE CONSERVACI脫 DE LES DADES?

Les dades personals seran conservats durant el temps imprescindible per a donar compliment a la finalitat per a la qual es van recaptar o, en el seu cas, fins que l’interessat no revoque el seu consentiment, quan aquesta siga la base que legitima el seu tractament.

Per a m茅s informaci贸 sobre la informaci贸 pot consultar el Registre d’Activitats de tractament, en aquest enlla莽.

 

COM HE D’ACTUALITZAR LES MEUES DADES PERSONALS?

L’Usuari/a garanteix que les dades personals que ens ha facilitat a trav茅s d’aquest lloc web s贸n vera莽os, correctes, actuals i complets. L’Usuari/a haur脿 de comunicar-nos qualsevol modificaci贸 o actualitzaci贸 d’aquests, mitjan莽ant l’enviament d’una comunicaci贸 a les adreces postals o electr貌niques assenyalades en l’apartat on pot exercir els drets?

QUINS S脫N ELS DESTINATARIS DE LA INFORMACI脫?

En concret, les dades que proporciona a l鈥橝JUNTAMENT DE L鈥橭LLERIA podran ser cedits o comunicats a entitats, p煤bliques o privades, a les quals siga necessari o obligatori d’acord amb els fins determinats i leg铆tims.

En concret, les dades recaptades en el present portal s贸n tractats pel AJUNTAMIENT DE L’OLLERIA, comptant amb els serveis de JOS脡 LUIS SAHUQILLO OROZCO (EQU脌LITAT), amb domicili en Carrer Verge del Cap, 42 porta 12, 46014, Val猫ncia, l’email de la qual 茅s info@equalitat.es

Per a m茅s informaci贸 sobre la informaci贸 pot consultar el Registre d’Activitats de tractament, en aquest enlla莽.

QUINS DRETS TENEN ELS INTERESSATS?

Qualsevol persona t茅 dret a obtindre confirmaci贸 sobre si estem tractant dades personals que els concernisquen, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seues dades personals, aix铆 com a sol路licitar la rectificaci贸 de les dades inexactes o, en el seu cas, sol路licitar la seua supressi贸 quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumst脿ncies, els interessats podran sol路licitar la limitaci贸 del tractament de les seues dades, i en aquest cas 煤nicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumst脿ncies i per motius relacionats amb la seua situaci贸 particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius leg铆tims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tamb茅 tindran dret a retirar el consentiment al tractament de les seues dades en qualsevol moment quan la base que leg铆tima el mateix siga l’obtenci贸 del propi consentiment de l’interessat.

Podran presentar una reclamaci贸 davant l’Autoritat de Control en mat猫ria de Protecci贸 de Dades competent, com l’Ag猫ncia Espanyola de Protecci贸 de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacci贸 en l’exercici dels seus drets o crega que el tractament de dades no 茅s adequat amb la legalitat vigent.

ON POT EXERCIR ELS DRETS?

Mitjan莽ant comunicaci贸 escrita dirigida a AJUNTAMENT DE L’OLLERIA, CARRER SANT TOM脌S, 2, L’OLLERIA, 46850 (VAL脠NCIA) o b茅, mitjan莽ant l’enviament d’un correu electr貌nic a l’adre莽a聽dpd@lolleria.org, identificant-se i concretant la seua sol路licitud.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecci贸 de dades personals, el RESPONSABLE est脿 complint amb totes les disposicions del REGLAMENT GENERAL DE PROTECCION DE DADES (RGPD) per al tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5, pels quals s贸n tractats de manera l铆cita, lleial i transparent en relaci贸 amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relaci贸 amb els fins per als quals s贸n tractats. El RESPONSABLE garanteix que ha implementat pol铆tiques t猫cniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuari/as i els ha comunicat la informaci贸 adequada perqu猫 puguen exercir-los.

ACCEPTACI脫 I CONSENTIMENT

L’Usuari/a manifesta que ha sigut informat sobre la nostra pol铆tica de protecci贸 de dades i consent el seu tractament amb les finalitats expressades anteriorment. S’adverteix que alguns dels serveis prestats en la Web podran tindre condicions particulars, en tal cas s’informar脿 degudament els Usuari/es.

Abrir chat